Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα και η διασφάλιση της ήταν και είναι από τους πρωτεύοντες στόχους μας, τόσο στα προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα από τους προμηθευτές μας, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και ο ανάλογος σεβασμός στο περιβάλλον είναι από τις προτεραιότητες της εταιρείας.

Η εταιρεία μας έχει πιστοποίηση ISO από το 2008 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης συστημάτων αλουμινίου ΕΤΕΜ.